OCR in de Cloud

Interessante ontwikkeling: hoe kan je een windows oplossing vertalen naar een web dienst? Bij WhiteVision hebben we nu OCR in de Cloud gerealiseerd, een dienst waarmee online gescande facturen of Pdf’s kunnen worden omgezet naar e-facturen die direct in uw administratie kunnen worden ingelezen! www.ocrindecloud.nl

Er is een erg leuk filmpje gemaakt: