Digitaal Archief volop in gebruik

Het Digitaal Archief wordt gebruikt om documenten (office, pdf’s, e.d.) gestructureerd te archiveren én publiceren en kan worden gebruikt als basis voor documentverwerkings- processen.
Het Digitaal Archief is al bij ruim 20 klanten geïnstalleerd. Enkele interessante cijfers: één klant heeft ruim 3 miljoen documenten gearchiveerd, en een transportonderneming verwerkt ruim 2000 documenten (faxen en emails) per dag in het Digitaal Archief!

18-2-2014 16-29-36